Pegilirani interferon alfa-2b namijenjen je liječenju virusne infekcije jetre – kroničnog hepatitisa C, u bolesnika starijih od 18 godina. 

MOGUĆNOSTI LIJEČENJA KRONIČNOG HEPATITISA C 

Interferoni pomažu tijelu u borbi protiv infekcija i teških bolesti, mijenjajući odgovor obrambenog (imunološkog) sustava. Oko 15% bolesnika oboljelih od hepatitisa C odupre se infekciji bez liječenja. U ostalih je potrebno početi liječenje u što skorijem roku nakon što su učinjeni svi potrebni testovi za procjenu funkcije jetre i virusne infekcije. 

Cilj liječenja kroničnog hepatitisa C jest iskorijeniti infekciju u ranoj fazi bolesti te spriječiti razvoj bolesti prema cirozi jetre, ili karcinomu jetre. 
Proteklih dvadesetak godina ostvaren je značajan napredak u djelotvornosti protuvirusne terapije u bolesnika s kroničnim hepatitisom C, od skromnih rezultata monoterapije standardnim interferonom alfa do znatno djelotvornije i danas opće prihvaćene kombinirane terapije pegiliranim interferonom alfa, poput interferona alfa-2b, i ribavirinom. 

STUPANJ TERAPIJSKOG ODGOVORA 

Kombiniranom terapijom pegiliranim interferonom alfa-2b i ribavirinom u dozama prilagođenim tjelesnoj masi postiže se ukupan trajni terapijski odgovor u svih viralnih genotipova od 61%, ili od 48% u viralnog genotipa 1 do ukupno 88% u viralnih genotipova 2 i 3. 

Klinička istraživanja pokazala su da je tjelesna masa važan prediktivni čimbenik za rezultat liječenja kroničnog hepatitisa C i da se doza pegiliranog interferona mora prilagoditi tjelesnoj masi bolesnika. Pegilirani interferon alfa-2b dostupan je u ukupno pet različitih jačina što omogućuje individualnu prilagodbu doze lijeka prema tjelesnoj masi te posljedično podjednako dobru kliničku djelotvornost u bolesnika različite tjelesne mase. 

PEGILACIJA 

Pegilacija je postupak kojim se supstancija polietilen-glikol (PEG) veže za određenu bjelančevinu radi produljenja njezine biološke aktivnosti. Pegilacijom aktivnog sastojka lijeka postiže se dulje zadržavanje lijeka u tijelu. Pegilacija molekule interferona alfa-2b u peginterferon alfa-2b, PegIntron, omogućuje dulje zadržavanje interferona u organizmu što omogućuje primjenu lijeka jedanput na tjedan i znatno bolju terapijsku djelotvornost https://hr.wikipedia.org/wiki/Bakterije

KAKO SE UZIMA PEGILIRANI INTERFERON ALFA-2B 

Peginterferon alfa-2b od 50, 80, 100, 120 i 150 mikrograma dostupan je u pakiranju koje sadržava 1 injektor koji sadržava prah i otapalo za pripremu otopine za injekciju, 1 injekcijsku iglu i 2 tupfera za čišćenje. Pegilirani interferon alfa-2b namijenjen je za supkutanu primjenu. To znači da se daje injekcijom kroz kratku iglu u potkožno masno tkivo. Pegilirani interferon alfa-2b možete sami sebi injicirati pomoću injektora s gotovim punjenjem za jednokratnu uporabu. 

MOGUĆE POPRATNE POJAVE 

Pegilirani interferoni, kao i svi drugi lijekovi, mogu uzrokovati popratne pojave hr.wikipedia.org. Općenito, najčešća popratna pojava kod liječenja kroničnog hepatitisa C je „sindrom sličan gripi“ koji uključuje vrućicu, glavobolju i bolnost mišića. Navikavanjem organizma na terapiju, ti se simptomi tijekom nekoliko tjedana ublažavaju. 

TRUDNOĆA I PLANIRANJE OBITELJI 

Svako liječenje kroničnog hepatitisa C koje uključuje ribavirin može uzrokovati teško oštećenje nerođenog djeteta. Zato, ako postoji mogućnost trudnoće, bolesnici obaju spolova moraju primijeniti posebne mjere zaštite u spolnom životu. 

Rate this post